Profil

Logo

 

ARTI LOGO YAYASAN MARDI WIYATA

Sapta Dwija Artam

Ketujuh nilai kebijaksanaan yang ditanamkan oleh para guru kepada peserta didik melalui proses belajar mengajar

Kuncup bunga

Potensi peserta didik yang terpendam dan akan mekar berkembang dibawah bimbingan ayah dan ibu

Burung merpati

Peace, Love, and Joy

Salib

Lambang Kristiani

Bentuk bingkai

Sebagai Pelindung

Lima sudut

Sila-sila dalam Pancasila

Warna hijau

Pengharapan

Warna merah

Keberanian dan Kekuatan

Warna putih

Kesucian dan Kemurnian

Warna kuning

Kejayaan, Kekuasaan, dan Kebijaksanaan